Bestyrelsen i Roskilde TRI har besluttet at referater fra bestyrelsesmøder i klubben gøres tilgængelige for klubbens medlemmer. Det første referat efter denne beslutning er fra bestyrelsesmødet den 14. juni 2018: